Naše reference

Poznatije lokacije koje čistimo :

 • Tvornica sokova Sambi
 • M Plan
 • Ikoma d.o.o.
 • Bio Uljarice d.o.o.
 • Zubotehnički laboratorij u Bjelovaru
 • četiri stomatološke ordinacije
 • Fitness centar Step
 • Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Bjelovar
 • ALSTEM d.o.o.
 • Rak d.o.o.
 • Grawe Hrvatska (Bjelovar)
 • Novocommerce International (Bjelovar)
 • TISAK D.D (Bjelovar)
 • Državni arhiv u Bjelovaru
 • Geoservis d.o.o.
 • Gradska Plinara Bjelovar
 • IDB Mobile (Bjelovar)
 • brojne kuće i stanove
 • mnoga stubišta